PORTRET IN OPDRACHT – WERKWIJZE EN PRIJZEN / PORTRAIT IN COMMISSION – METHOD AND PRICES

Werkwijze

Een portretopdracht begint met een atelierbezoek. Aan de hand van portretvoorbeelden en een toelichting bepaalt de opdrachtgever wat hij of zij graag wil. In een volgend atelierbezoek, waar de geportretteerde zeker bij moet zijn, wordt een aantal foto’s en/of schetstekeningen gemaakt. Op basis hiervan wordt een schetsontwerp gemaakt en voorgelegd met daarbij een prijsopgaaf.

Als de opdrachtgever zich in het ontwerp en de prijs kan vinden, wordt een contract opgemaakt met de afspraken en de datum van aflevering.

Prijzen

De prijzen voor de portretten variëren afhankelijk van de grootte, materiaal/techniek en het aantal personen.
Getekend portret op papier, verlijmd op zuurvrij museumkarton – vanaf 900
Geschilderd portret acryl op linnen – vanaf 2250

Indicatie: een exact geschilderd portret (acryl op linnen – 65×50 cm) van een volwassene waarvan hoofd en schouders te zien zijn, kost minimaal 2500 euro.

————————————————————————————————————–

Method

An order to make a portret starts with a studio visit. On the basis of portrait examples and an explanation, the client determines what he or she wants. In a subsequent studio visit, where the person portrayed must certainly be present, a number of photographs and / or sketch drawings are made. Based on this, a sketch design is created and presented with a price quotation.
If the client is satisfied with the design and the price, a contract is drawn up with the agreements and the date of delivery.

Prices

The prices for the portraits vary depending on the size, material / technique and the number of people.
Drawn portrait on paper, glued on acid-free museum cardboard – from 900
Painted portrait acrylic on linen – from 2250

Indication: an exactly painted portrait (acrylic on linen – 65 × 50 cm) of an adult whose head and shoulders can be seen, costs at least € 2500.